- . .
>>

 
 
 
 


- - .
>>

 
 
 

 

 
 


Shenzhou-1
19.11.1999
0021:11:??
Shenzhou-2
09.01.2001
0618:22:??
Shenzhou-3
25.03.2002
0618:35:??
Shenzhou-4
29.12.2002
0618:??:??
Shenzhou-5
15.10.2003
000c21:22:45
YANG Liwei
Shenzhou-6
12.10.2005
004:19:32:46
EI Junlong
NIE Haisheng
Shenzhou-7
25.09.2008
002:20:27:35
ZHAI Zhigang
LIU Boming
JING Haipeng
     


 

 


 


2007 -


 


 

 

 


2008 . 03.11.2006 Tatiana M. :