- . .
>>

 
 
 
 


- - .
>>

 
 
 

 

  

1970-1990  1991-2001   2002-2007   2008-2017,
-


Shen Zhou-3
25.03.2002
7400
CZ-2F
15.05.2002
960
CZ-4B
Hai Yang-1
328
PS-1(HTSTL-1)/
Tsinghua-2

15.09.2002
50
Kaituozhe-1
/
Zi Yuan-2
27.10.2002
1450(?)

CZ-4B
Shen Zhou-4
29.12.2002
7794
CZ-2F
24.05.2003
2300(?)
CZ-3A
PS-2
16.09.2003
40
Kaituozhe-1
Shen Zhou-5
15.10.2003
7790
CZ-2F
CBERS 2 (ZY 1B)
21.10.2003
1500
CZ-4B
/
88
FSW-3 1
02.11.2003
3000
CZ-2B
Zhongxing-20
14.11.2003
2300
CZ-3A
.
29.12.2003
350
CZ-2C
Tansuo-1
(Shiyan weixing 1)
18.04.2004
204
CZ-2C
Naxing-1
25
25.07.2004
343
CZ-2C
/ESA
FSW-3 2
29.08.2004
2100
CZ-2C
08.09.2004
880(?)
CZ-4B
350(?)
FSW-3 3
27.09.2004
3000(?)
CZ-2D
-
19.10.2004
1380
CZ-3A
JB-3-3
06.11.2004
1500(?)
CZ-4B
Shiyan weixing 2
(SW-2)
Qianshao-1
18.11.2004
300(?)
CZ-2C
Apstar-6
12.04.2005
4680
CZ-3B
/
SJ-7
(
Tansuo-2)
05.07.2005
?
CZ-2D
-
FSW-3 4
/FSW-21
02.08.2005
3000
CZ-2C-3
-.
FSW-3 4
/FSW-22
29.08.2005
3000
CZ-2D
-.
Shen Zhou-6
12.10.2005
7790
CZ-2F
Tsinghua-2 (China-DMC+4, Beijing-1)
27.10.2005
166
-3
Yaogan-1
26.04.2006
2700
CZ-4B
09.09.2006
3000/215?
CZ-2C
Zhongxing 22A
/FH-1
12.09.2006
2300
CZ-3A
23.10.2006
2700
CZ-4B
Sinosat-2
/Xinnuo 2
28.10.2006
5100
CZ-3B
08.12.2006
1390(620)
CZ-3A
z
02.02.2007
2200
CZ-3A
Haiyang-1B
11.04.2007
500(?)
CZ-2C
13.04.2007
2200
CZ-3A
NigComSat-1
13.05.2007
5150
CZ-3B
/
Yaogan-2
25.05.2007
2700
CZ-2D
Zheda Pixing-1
2,5
Sinosat 3
/Xinnuo-3
31.05.2007
2200
CZ-3A
ChinaSat-6B
05.07.2007
4600
CZ-3B
/
CBERS-2B(ZY1B2)
19.09.2007
1450
CZ-4B
/
Chang'e-1
24.10.2007
2300
CZ-3A
Yaogan-3
11.11.2007
2700
CZ-4C

 


 


2007 -


 


 

 

 


2008 . 03.11.2006 Tatiana M. :