src="../images/m_1_glavn.jpg" src="../images/m_2_news.jpg"   src="../images/m_4_putesh.jpg" src="../images/m_5_forum.jpg" src="../images/m_6_photo.jpg" src="../images/m_7_cont.jpg" 

 
 


- . .
>>

 
 
 
 


- - .
>>

 
 
 

 

 
1970-1990  1991-2001   2002-2007   2008-2010

2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 2022

2020,
-


TJS-5 (Tongxin Jishu Shiyan)
(Huoyan-1-02)
07.01.20
?
CZ-3B/G3 (Y62)
Jilin-1 Wideband-01 (Jilin-1 Kuanfu-01, Hongqi-1 H9)
15.01.20
230
CZ-2D (2) (Y58)
NuSat-7
Aleph-1-7, Sophie
37
()
NuSat-8
(Aleph-1-8, Marie)
37
()
Tianqi-5 (Xinzhou/Yunjiang)
8
Yinhe-1
(GS-SparkSat 03)
16.01.20
227
Kuaizhou-1A
KZ-1A (Y9)
Xin Jishu Shiyan weixing-C (XJS-C)
19.02.20
?

CZ-2D (Y61)
,
Xin Jishu Shiyan weixing-D (XJS-D)
?
,
Xin Jishu Shiyan weixing-E (XJS-E)
?
,
Xin Jishu Shiyan weixing-F (XJS-F)
?
,
Beidou-3G2Q (Beidou-54)
09.03.20
4600
CZ-3B/G3 (Y69)
XJY-6 Xinjishu Yanzheng-6
16.03.20
?
CZ-7A (Y1)
Yaogan 30-06-01 (YG 30-06-01, CX 5-16)
24.03.20
?
CZ-2C (3) (Y42)

?
Yaogan 30-06-02 (YG 30-06-02, CX 5-17)
?

?
Yaogan 30-05-03 (YG 30-06-03, CX 5-18)
?

?
Palapa-N1 (Nusantara Dua)
09.04.20
5550
CZ-3B/G2 (Y71)

XZF-SC
05.05.20
21600
CZ-5B (Y1)
RCS-FC-SC
?
Xingyun-2-01
(XY-2-01)
12.05.20
93
Kuaizhou-1A
KZ-1A (Y6)
Xingyun-2-02
(XY-2-01)
93
XJY-G (CX-6-01)
29.05.20
?
CZ-11
(Y8)
?
XJY-H
?
?
Gaofen-9 (02)
31.05.20
?
CZ-2D (2) (Y51)
HEAD-4
45
, .
Hai Yang-1D HY-1D
10.06.20
442
CZ-2C (3) (Y40)
Gaofen-9 (03)
(GF 9-03)
17.06.20
?
CZ-2D (2)
(Y52)
HEAD-5
45
, .
ZDPS 3A
(Zheda Pixing 3A)
?
Beidou-3G3Q (Beidou-55)
23.06.20
4600
CZ-3B/G3 (Y68)
Gaofen Duomo
(GF DM)
03.07.20
2400
CZ-4B (Y43)
BY-2
(Xibaipo, Babi-2)
2
. ,
SY 6-02 TS
6-02, CX 3A-02
04.07.20
?
CZ-2D (2) (Y29)
APStar-6D (Shenzhen Star)
09.07.20
5550
CZ-3B/G2 (2) (Y64)
Jilin-1 Gaofen-02E
10.07.20
?
Kuaizhou-11 KZ-11 (Y1)
CentiSpace-1 S1
97
Tianwen-1 TW-1
23.07.20
5000
CZ-5 (Y4)
. .
ZY-3 Ziyuan-3 (3)
25.07.20
2360
CZ-4B (Y45)
Tianqi 10 (TQ 10)
~50
Longxia Yan-1 (Lobster-Eye-1)
~50
Gaofen-9 (04)
GF 9-04
06/08/20
?
CZ-2D (2) (Y56)
Tsinghua Kexue Weixing
(TKW, Q-Sat)
?
, ,
Gaofen-9 (05)
GF 9-05
23.08.20
?
CZ-2D (2) (Y57)
Tiantuo-5 (TT-5)
?
Duo Gongneng Shiyan Weixing
?
CSSHQ
04.09.20
8500
CZ-2F/T
Gaofen 11-02
(GF 11-02)
07.09.20
?
CZ-4B (Y46)
Jilin-1 Gaofen-02C (Neimenggu-1)
12.09.20
?
KZ-1A (Y3)

Jilin-1 Gaofen-03B-01 Group-1 (x9)
15.09.20
42
CZ-11H
Jilin-1 Gaofen-03B-02 Group-1 (x9)
42
Jilin-1 Gaofen-03B-03 Group-1 (x9)
42
Jilin-1 Gaofen-03B-04 Group-1 (x9)
42
Jilin-1 Gaofen-03B-05 Group-1 (x9)
42
Jilin-1 Gaofen-03B-06 Group-1 (x9)
42
Jilin-1 Gaofen-03C-01 Group-1 (x9)
42
Jilin-1 Gaofen-03C-02 Group-1 (x9)
42
Jilin-1 Gaofen-03C-03 Group-1 (x9)
42
Haiyang-2C
20.09.20
1575
CZ-4B (Y41)
Huanjing-2A
27.09.20
?
CZ-4B (Y42)
Huanjing-2B
?
Gaofen-13 (GF-13)
11.10.20
?
CZ-3B/G3 (Y63)
Yaogan 30-07-01
26.10.20
?
CZ-2C (Y43)
Yaogan 30-07-02
?
Yaogan 30-07-03
?
Tianqi 6 (TQ-6)
~ 8
NuSat-9
06.11.20
41
CZ-6 (Y3)
NuSat-10
41
NuSat-11
41
NuSat-12
41
NuSat-13
41
NuSat-14
41
NuSat-15
41
NuSat-16
41
NuSat-17
41
NuSat-18
41
Beihangkongshi-1 (TY-20)
?
Tianyan-05 (Xingshidai-12)
?
BY-3 (BY70-3, Taiyuan)
< 40
.
Tianqi 11 (TQ 11, Scorpio 1)
07.11.20
~ 50
Ceres-1 GX-1 (Y1)
Tiantong-1-02
12.11.20
~ 5400
CZ-3B/G3 (Y73)
Chang'e-5 (CE-5)
23.11.20
8200
CZ-5 (Y5)
Gaofen-14 (GF-14)
06.12.20
?
CZ-3B/G5 (Y70)
GECAM-A
09.12.20
~ 150
CZ-11 (Y9)
GECAM-B
~ 150
XJY-7
22.12.20
3000
CZ-8 (Y1)
?
Haisi-1
185
?
Tianqi-8
~ 50
Yuanguang
20
?
ET-SMART-RSS
9
Yaogan-33R
27.12.20
?
CZ-4C (Y35)
Weina Jishu Shiyan Weixing-2
?

1970-1990  1991-2001   2002-2007   2008-2010

2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 2022


 


2007 -


 


 

 

 


2008 . 03.11.2006 Tatiana M. : ProDesigner